Kunnen wij de woning van mijn ouders splitsen?

Een woning splitsen gaat niet door enkel een tussendeur dicht te metselen of door bijvoorbeeld het voorportaal te verbouwen. De woning lijkt dan in de praktijk wel gesplitst, maar juridisch gezien heeft het geen status. Mocht je dus een hypotheek willen op het voor- of achterhuis van je ouders? Dan is het belangrijk dat je ook een hypotheek neemt op een woning die ook daadwerkelijk ‘juridisch’ bestaat. 

Om dit te regelen heb je een vergunning nodig van de gemeente. Deze vergunning zorgt ervoor dat je formeel de woning splitst. Je voegt daarmee juridisch gezien dus één woning toe. Je kunt nooit door enkel een kadastrale splitsing van de grond een nieuwe woning toevoegen. Het toevoegen van een woning is een rechtshandeling waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is. 

Het kadaster is enkel een uitvoerende instantie die gronden inmeet en erfgrenzen aanbrengt. Je kunt op basis van een nieuwe kadastrale inmeting geen rechten ontlenen voor splitsing van een woning. 

Vraag daarom altijd bij jou gemeente na of splitsing mogelijk is. De gemeenten in de Achterhoek voeren hier verschillend beleid op. In de ene gemeente is splitsing wel toegestaan, in de andere gemeente niet.