Plannen en projecten in de gemeente Bronckhorst

In het begin van 2019 is er door alle Achterhoekse gemeenten de keuze gemaakt om niet meer te kijken naar woningbouw aantallen, maar naar plannen met kwaliteit. De gemeenten geven daarbij voorrang aan de realisatie van woningen voor jongeren en ouderen. Aan woningen voor deze twee doelgroepen is namelijk een tekort.

Sinds vorig jaar is in de gemeente Bronckhorst ruimte ontstaan voor nieuwe woningen. De gemeenteraad heeft toen besloten om een pilot te starten en daarnaast heeft zij contingent beschikbaar gesteld voor 30 zorgwoningen en woningsplitsing.

Pilot woningbouw jongeren 

Sinds september 2017 is de gemeente Bronckhorst in gesprek met jongeren over het vinden van een betaalbare woning. Samen met de jongeren heeft de gemeente bijeenkomsten georganiseerd waar zij hebben nagedacht over locaties. Ook zijn er woonwensen met elkaar gedeeld. De gemeente Bronckhorst heeft vervolgens voor jongeren het mogelijk gemaakt om te kunnen bouwen op de volgende locaties:

  • Steenderen, Bronkhorsterweg (voormalig terrein Basisschool De Akker)
  • Hengelo, Raadhuisstraat (voormalig terrein Albert Heijn)
  • Hengelo, Berkenlaan
  • Vorden, Burgemeester Galleestraat (voormalig Havo-terrein)
  • Zelhem, Frans Halsstraat (voormalige Schildersoord school)

Het is via een CPO-aanpak de bedoeling om je eigen woning te realiseren. Wanneer je hier meer informatie over wilt verwijzen wij je door naar de gemeente Bronckhorst. Meer weten? Klik op deze link.

De gemeente Bronckhorst heeft op dit moment (peildatum oktober 2019) geen gemeentelijke woningbouwkavels in de verkoop.