Jaarlijkse huurverhoging

Een verhuurder mag maximaal 1 keer per jaar de huur verhogen. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks een percentage vast. Deze huurverhoging is van toepassing op alle woningen in de sociale sector. voor de vrije sector geldt er geen maximum voor de huurverhoging. 

Wanneer jou verhuurder de huur wil verhogen doet hij jou eerst een voorstel tot jaarlijkse huurverhoging. In de sociale sector moet de kale huurprijs (zonder gas/water/licht) voldoen aan een puntensysteem. Als je het niet eens bent met deze verhoging dan kun je hier bezwaar tegen maken bij jou verhuurder. Gaat een verhuurder hier niet mee akkoord, dan kun je de Huurcommissie inschakelen. Een verhuurder in de sociale sector kan namelijk niet jou bezwaar eigenhandig ongegrond verklaren.