Projecten en plannen in de gemeente Oude IJsselstreek

In het begin van 2019 is er door alle Achterhoekse gemeenten de keuze gemaakt om niet meer te kijken naar woningbouw aantallen, maar naar plannen met kwaliteit. De gemeenten geven daarbij voorrang aan de realisatie van woningen voor jongeren en ouderen. Aan woningen voor deze twee doelgroepen is namelijk een tekort.

Er kunnen nog ruim 200 nieuwe woningen worden gebouwd de komende jaren in de gemeente Oude IJsselstreek. Daarnaast kunnen bestaande woningen beter worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Woningeigenaren moeten dan wel investeren in kwaliteit en comfort. De gemeente Oude Ijsselstreek heeft hiervoor een nieuwe woonvisie vastgesteld: Flexibel reageren op nieuwe en andere woonvragen.

Zelf geeft de gemeente Oude IJsselstreek aan dat zij al verschillende verzoeken voor nieuwbouwprojecten heeft ontvangen. Een aantal plannen wordt nu door de initiatiefnemers verder uitgewerkt.

De gemeente heeft op dit moment gemeentelijke bouwkavels in de verkoop in Sinderen. Verder heeft de gemeente de afgelopen periode (peildatum oktober 2019) een positief besluit genomen op dit plan in Varsseveld en dit plan in Ulft.

Kromkamp in Sinderen

Op een bouwkavel in plan Kromkamp bouwt je een eigen woning. De woningen krijgen een traditionele bouwvorm en uitstraling. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen waaraan de woning moet voldoen. Belangrijk uitgangspunt is dat de nieuwe woonwijk qua uitstraling en bebouwing moet aansluiten bij het ruimtelijk karakter van Sinderen. Voor meer informatie klik hier.