Projecten en plannen in de gemeente Doetinchem

In het begin van 2019 is er door alle Achterhoekse gemeenten de keuze gemaakt om niet meer te kijken naar woningbouw aantallen, maar naar plannen met kwaliteit. De gemeenten geven daarbij voorrang aan de realisatie van woningen voor jongeren en ouderen. Aan woningen voor deze twee doelgroepen is namelijk een tekort.

In de gemeente Doetinchem heb je via twee wegen de mogelijkheid om aan een woning te komen. De gemeente heeft gemeentelijke woningbouwkavels in de verkoop. In de volgende alinea’s wordt op de projecten waar nog kavels beschikbaar voor zijn ingegaan. Daarnaast heeft de gemeente Doetinchem ook op 25 juni 2019 het besluit genomen om extra woningbouwaantallen beschikbaar te stellen. Dit in het kader van ‘Uitwerking reservering woningcontingent‘.

Project Heideslag in Wehl

Vanuit de inwoners van Wehl was er een grote vraag naar (starters)woningen. Het plan Heideslag heeft hier voor Wehl een invulling aan gegeven. Het gebied net even ten zuiden van de spoorlijn Arnhem – Winterswijk worden de komende jaren 200 tot 400 woningen gebouwd. Het gebied wordt begrensd door de Weemstraat, Plantage Allee, de Beekseweg en de spoorlijn. De meeste woningen (en bouwkavels) zijn inmiddels verkocht. Voor hetgeen wat nog beschikbaar is adviseren we je om te kijken op de website van de gemeente Doetinchem.

Project op de Vijverberg in Doetinchem

Op de Vijverberg zijn er in totaal ongeveer 70 woningbouwkavels beschikbaar. Hier mag je zelf bouwen. Dit betekent dat je dit dus met een eigen architect en aannemer kunt regelen. Het is daarmee mogelijk om je eigen droomhuis te bouwen. De meeste kavels zijn inmiddels verkocht, een aantal zijn nog beschikbaar. Klik voor meer informatie op deze link.

Project Iseldoks in Doetinchem

Het project Iseldoks is een project waar in totaal 300 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Het project bestaat uit meerdere deelprojecten die in fasen worden gerealiseerd. We gaan kort in op de projecten waar nog woningen beschikbaar zijn.

Het project Havenkwartier

Voor het project Havenkwartier (DOK 4) zijn 13 woningen gerealiseerd. Van deze 13 woningen zijn er volgens de laatste nieuwsbrief nog 3 beschikbaar. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij je naar de website van het Havenkwartier.

Het project Nieuwe Haven

Het project Nieuwe Haven is het tweede blok dat binnen de gebiedsontwikkeling Iseldoks wordt gebouwd. In de Nieuwe Haven worden 24 woningen gebouwd, in een waterrijk en sfeervol gebied. De woningen zijn energiezuinig, goed geïsoleerd en gasloos. Er worden 4 verschillende woningtypen gerealiseerd. Wil je meer informatie? Klik dan hier.  

Voor het totale project Iseldoks is er ook een informatiecentrum ingericht. Deze is te vinden aan de Rivierstraat 3 in Doetinchem.

Zelfbouw in gemeente Doetinchem

De gemeente Doetinchem heeft op 25 juni 2019 in totaal 90 extra woningbouwaantallen beschikbaar gesteld. Dit zijn 80 woningen voor de binnenstad van Doetinchem (het Ei), 10 woningen voor het centrum van Wehl en 10 woningen die flexibel ingezet kunnen worden op centrumlocaties. Wil je hier gebruik van maken? Dan is het belangrijk dat je eerst een vooroverleg met de gemeente voert. Voor meer informatie hierover klik hier.