Projecten en plannen in de gemeente Berkelland

In het begin van 2019 is er door alle Achterhoekse gemeenten de keuze gemaakt om niet meer te kijken naar woningbouw aantallen, maar naar plannen met kwaliteit. De gemeenten geven daarbij voorrang aan de realisatie van woningen voor jongeren en ouderen. Aan woningen voor deze twee doelgroepen is namelijk een tekort. 

De gemeente Berkelland heeft met deze manier van werken geëxperimenteerd in de dorpen Rietmolen en Beltrum. Hier zijn een aantal projecten uit naar voren gekomen waardoor jongeren zelf zijn gaan bouwen of waardoor er voor jongeren de mogelijkheid ontstond om een woning te kopen. Daarnaast biedt de gemeente Berkelland ook woningbouwkavels te koop aan in Neede en Noordijk.

CPO bouwen in Beltrum

In Beltrum is een groep jongeren begin 2019 gestart met het onderzoeken of het bouwen in een CPO mogelijk is. Samen met de projectgroep Toekomst Wonen in Beltrum en enkele medewerkers van gemeente Berkelland is gekeken naar potentiële nieuwe locaties voor het ontwikkelen van starterswoningen. Voor de betreffende locaties is onderzoek gedaan naar o.a. archeologie, bodem, cultuurhistorie en milieuaspecten (licht, geluid, hindercirkels). Wil je hier meer informatie over klik dan hier.

Bron: Provincie Gelderland

Project (T)huis in Rietmolen

In november 2018 is in Rietmolen samen met de inwoners een proces gestart om te komen tot een visie op wonen in Rietmolen: (T)huis in Rietmolen. Hieruit kwam naar voren dat er binnen 2 jaar behoefte is aan 23 starterswoningen, 7 woningen in het duurdere segment en 4 levensloopbestendige woningen/appartementen.  

Op 25 maart 2019 is er een inloopbijeenkomst gehouden in Rietmolen waar bovenstaande resultaten zijn gedeeld met de inwoners. Bij interesse in een woning in Rietmolen kan er contact worden opgenomen met de gemeente Berkelland. Wil je hier meer informatie over, klik dan hier.  

Bron: gemeente Berkelland

Project Olland noord in Rietmolen

Ten noorden van de kern Rietmolen, in Olland-Noord, worden kavels te koop aangeboden door de gemeente Berkelland. Olland-Noord is enkele jaren geleden bouwrijp gemaakt. Er mogen maximaal 19 woningen gerealiseerd worden waarvan er nog 6 beschikbaar zijn voor vrijstaande woningen. Wil je hier meer informatie over, klik dan hier.  

Project Hondelink in Neede 

Aan de zuidwestelijke rand van Neede, genaamd het Hondelink, staan zeven kavels te koop. De locatie is een voormalig sportveld. De gemeente Berkelland heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een stedelijke inbreiding op de locatie gelegen aan de Hondelinkweg te Neede.Wil je hier meer informatie over, klik dan hier.

Bron: gemeente Berkelland

Project Vonderman zuid in Noordijk

De gemeente biedt kavels te koop aan ten zuiden van de kern Noordijk. Op dit terrein kunnen maximaal 9 woningen gerealiseerd worden waarvan er nog 4 beschikbaar zijn. De beschikbare kavels zijn zowel kavels voor vrijstaande woningen als twee-onder-een-kap woningen. Wil je hier meer informatie over, klik dan hier.  

Staat jou project hier niet bij? Heb je een project waarvan jij denkt dat wij deze echt moeten delen? Laat het ons dan weten, je kunt hiervoor contact opnemen met Ellen onderaan deze pagina.